Uit de donkere diepte van de waterput in de crypte komt een klein kind tevoorschijn dat zeer langzaam naar boven zweeft. Dan verdwijnt het weer naar beneden de donkerte in om voor een tweede keer naar boven te komen. Nu beweegt hij weer langs de binnenkant van de eeuwen oude stenen put naar boven, komt voorbij de rand en zelfs daarboven. Als een ‘living sculpture’ zweeft het kind boven de put in de crypte om nadien iets sneller naar beneden af te dalen dan het gekomen is, de diepte in.

 

De 3D stereoscopische installatie WELL is door Arent Weevers speciaal voor deze locatie gemaakt. Met het werk wil hij de historische en klimatologische verbondenheid tussen de waterput in crypte van de Grote of Lebuinuskerk te Deventer en de IJssel bloot leggen. Als heilige plaats, als fundament van de kerk en als noodrantsoen tijdens belegering van de stad. Bij hoogwater van de IJssel kan de crypte onder water lopen.

De “waterput” heeft het paradoxale karakter in zich dat leven neemt en geeft, zowel in lichamelijk als geestelijk opzicht.

De muziek is speciaal voor deze installatie door David Dramm gecomponeerd.

 

Arent Weevers is kunstenaar, maar ook theoloog. Daarom is het niet verwonderlijk dat zijn werk is gericht op de relatie tussen nieuwe mediakunst en spiritualiteit. Zijn mediakunst is een zoektocht naar kracht in kwetsbaarheid en hij maakt gebruik van de 3D-technologie om ‘levende sculpturen’ te creëren.

 

Op 10 december 2015 ontving hij met Josephine’s Well de ‘Special Mention Award’ door de internationale jury van het 3D Film & Music Festival 2015, Barcelona, Spanje.

 Arent Weevers

3D installation Premiere

 David Dramm

 2017, Netherlands

Loop

Artist website