Secret Detours

Elke Reinhuber, 2017

Well

Arent Weevers, 2017

Venomenon

Elke Reinhuber, 2015

PORTRAIT (É)MOUVANT

Joséphine Derobe, 2015

NOT EYE

Lauren Moffatt, 2013

Mayur

Vibeke Sorensen, 2015

JET PARAGON – THE DIAMOND OF DATA

Philipp Engelhardt, 2014

ELYSIAN FIELDS

Ina Conradi Chavez, 2013

Ecce Homo

Arent Weevers, 2015

De Grote of Lebuinuskerk te Deventer is van 4 t/m 24 september 2017 het decor voor de eerste internationale tentoonstelling van 3D mediakunstenaars. Het verbindende thema is: ‘Ruimte’/‘Space’.

 

Aanleiding

Naar aanleiding van de contacten met ZKM | Karlsruhe i.c. 3D Festival Beyond kwam de vraag naar boven waarom er in Nederland nog nooit een internationale expositie van 3D-mediakunst is georganiseerd? We vonden dat het tijd is om hier verandering in aan te brengen, omdat er wereldwijd zoveel interessante 3D-mediakunst wordt gemaakt. Ons 10-jarig jubileumjaar is voor ons een goede aanleiding om deze internationale mediakunst op deze monumentale locatie in Deventer te tonen.

 

Space

In dit 3D festival is voor het thema ‘Space’ gekozen. Zoals de befaamde architect Frank Lloyd Wright (Guggenheim Museum New York) al zei: “Space is the breath of art”. Wij zouden daaraan toe willen voegen “and human”.

Space-Ruimte in letterlijke zin en in overdrachtelijke zin. Ruimte is niet alleen de afstand tussen dingen en mensen, maar tegelijkertijd de verbinding tussen dingen, mensen en omgeving. Ruimte geeft lucht, adem, levenskracht en bezieling aan de verbeelding.

In dit festival staat 3D-mediakunst in de schijnwerpers, daar dit de kunstvorm bij uitstek is die speelt met tijds en ruimtelijke beleving. Dat gebeurt op stereoscopische, holografische, virtual reality of 3D animatie wijze. De kunstwerken dagen de bezoeker uit zijn persoonlijke waarneming, bezieling en keuzes te onderzoeken en bieden tegelijkertijd de mogelijkheid dit onderzoek vanuit een geheel ander perspectief te benaderen.

 

Curator en de werken

De curator van dit festival is Ludger Pfanz, hoogleraar ‘Expanded 3Digital Cinema Laboratory’ bij de Staatliche Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe, Duitsland. Hij is tevens directeur van het 3D Festival Beyond (ZKM | Center for Art and Media) www.beyond-festival.com.  Op 11 september om 20.00 uur geeft hij een lezing in de Grote of Lebuinuskerk.

De 3D mediakunstwerken roepen verbinding op tussen kwetsbaarheid en kracht (Weevers), virtuele en echte werkelijkheid van objecten (Philipp Engelhardt), ruimtelijke patronen (Vibeke Sorensen), verhaal en ruimtelijke ervaring (Lauren Moffatt), virtuele en werkelijke lichaam (Joséphine Derobe), waarneming en Virtual Reality (Elke Reinhuber), het traditionele schilderen en mediaruimten (Ina Conradi Chavez). Informatie van de werken vind je verder op onze website.

 

Virtual Reality filmproject ‘Zin in Ruimte’

Er worden workshops voor jongeren uit het middelbaar en/of hoger onderwijs gegeven om de verbeeldingskracht te stimuleren. Ze leren om stil te staan bij de (wijze van) waarneming en het geven van betekenis. Tevens wordt hen technische vaardigheden bijgebracht om een eigen Virtual Reality short-movie te maken.

De VR-films die in dit kader worden geproduceerd, zullen tijdens de expositie te zien zijn. Bekijk het eerste filmpje op onze Facebookpagina en laat weten wat je ervan vindt!

Actuele openingstijden van de Grote of Lebuinuskerk kunt u vinden op www.pkn-deventer.nl/agenda/

Voor eventuele wijzigingen en extra activiteiten kunt u terecht op onze Facebookpagina

Nieuwsbrief

Voor meer informatie kunt u onze laatste nieuwsbrief bekijken.

Opening:

Maandagavond 4 september om 20.00 uur met Mieke Conijn, directeur Kunstenlab en IJsselbiennale.

Lezing en debat:

Op 11 september om 20.00 uur verzorgt Ludger Pfanz een Engelstalige lezing met als thema: “Space-Time-Narratives”. Daarnaast geeft hij in een debat zijn visie op het onderwijs voor de toekomstige kunstenaar en designer.

 Tentoonstelling:
4 t/m 24 september 2017
Ma. t/m zaterdag: 11.00 – 17.00 uur
Zondag: 12.00 – 17.00 uur

Locatie:
Grote of Lebuinuskerk, Grote Kerkhof 42, Deventer

Sponsoren:

 • Provincie Overijssel
 • VSBfonds
 • Gemeente Deventer
 • Protestantse Gemeente Deventer
 • Lizzy Breman-Schouten Stichting
 • PKN – Kerk in Ontwikkeling Studentenpastoraat
 • Commissie Regionaal Overleg /CRO Overijssel en Flevoland
 • Prins Bernhard Cultuurfonds
 • Stichting Interkerkelijk Oriëntatie Centrum
 • IJsselbiënnale
 • Anonieme gevers